جستجو

 پژوهشگران
 طرح ها/پروژه ها
 طرح های خاتمه یافته
 ترجمان دانش
 مقالات چاپ شده
 مقالات ارائه شده
 پایان نامه ها
 شوراها
 اخبار پژوهشی

مستندات

اولویت های پژوهشی

 • ساير

  اولویت های پژوهشی دانشگاه

راهنماهای سامانه

 • ساير

  راهنمای ثبت نام در پژوهان

  راهنمای ثبت طرح های تحقیقاتی

  راهنمای ثبت مقاله‌های ارائه شده در همایش‌های داخلی یا خارجی

  راهنمای ثبت مقاله‌های چاپ شده در نشریه‌های معتبر داخلی یا خارجی

  راهنمای کاربران ستادی سامانه پژوهان

  راهنمای داوران

  راهنمای اخلاقی پژوهش با سلول های بنیادی

  راهنمای اخلاقی پژوهش بر HIV

  راهنمای اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی

  راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان

  راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروههای آسیبپذیر

  راهنمای اخلاقی پژوهشهای ژنتیک پزشکی

  راهنمای اخلاقی کارآزماییهای بالینی

  راهنمای عمومی 31 گانه اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی

  رضایتنامه طرحهای غیر کارآزمایی بالینی

  رضایتنامه طرحهای کارآزمایی بالینی

  گزارش ناظر طرحهای کار با حیوانات آزمایشگاهی

  فرم گزارش ناظر از نحوه رعایت اصول اخلاقی درطی مراحل انجام کار طرح تحقیقاتی

  فرم چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی

  کدهای 26 گانه حفاظت از آزمودنی

  فرم بررسی طرح در دبیرخانه کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

  فرم تفاهم نامه طرح های مشترک 97

  فرم خبر ترجمان

  فرم گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی

  فلوچارت بررسی طرح های تحقیقاتی

  فلوچارت تصویب پایان نامه ها

  ملاحظات ضروری در انجام پژوهش در حوزه حیوانات آزمایشگاهی

تماس با ما

سبزوار hanaemi_2004@yahoo.com  051-44018345
کاربران آنلاین بازدید در روز جاری بازدید در ماه جاری بازدید تا به امروز
طراحي و توسعه توسط شرکت بهسان    نسخه: 14.5.0