جستجو

 پژوهشگران
 طرح ها/پروژه ها
 طرح های خاتمه یافته
 ترجمان دانش
 طرح های ارائه شده از سایر دانشگاه ها و موسسات
 طرح های با موضوع کرونا
 طرح های ثبت
 طرح های کوهورت
 مقالات چاپ شده
 مقالات ارائه شده
 پایان نامه ها
 شوراها
 اخبار پژوهشی

مستندات

اولویت های پژوهشی

 • ساير

  اولویت های پژوهشی دانشگاه

  اولویت پژوهشی در سال 1400

راهنماهای سامانه

 • ساير

  راهنمای ثبت نام در پژوهان

  راهنمای ثبت طرح های تحقیقاتی

  راهنمای ثبت مقاله‌های ارائه شده در همایش‌های داخلی یا خارجی

  راهنمای ثبت مقاله‌های چاپ شده در نشریه‌های معتبر داخلی یا خارجی

  راهنمای کاربران ستادی سامانه پژوهان

  راهنمای داوران

  راهنمای اخلاقی پژوهش با سلول های بنیادی

  راهنمای اخلاقی پژوهش بر HIV

  راهنمای اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی

  راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان

  راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروههای آسیبپذیر

  راهنمای اخلاقی پژوهشهای ژنتیک پزشکی

  راهنمای اخلاقی کارآزماییهای بالینی

  راهنمای عمومی 31 گانه اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی

  رضایتنامه طرحهای کارآزمایی بالینی

  گزارش ناظر طرحهای کار با حیوانات آزمایشگاهی

  فرم گزارش ناظر از نحوه رعایت اصول اخلاقی درطی مراحل انجام کار طرح تحقیقاتی

  فرم چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی

  فرم درخواست بررسی طرح در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

  فرم تفاهم نامه طرح های مشترک 99

  فرم خبر ترجمان دانش

  فرم گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی

  فلوچارت بررسی طرح های تحقیقاتی

  فلوچارت تصویب پایان نامه ها

  ملاحظات ضروری در انجام پژوهش در حوزه حیوانات آزمایشگاهی

  فرم درخواست واگذاری مسئولیت قرارداد طرح تحقیقاتی

  راهنمای اخلاقی تعیین شدت مداخلات بر حیوانات آزمایشگاهی

  راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی

  نمونه هایی از متن خبر ترجمان

  نامه تایید گزارش طرح توسط ناظر

  راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلولهای بنیادی و پزشکی باز ساختی

  موافقت نامه پزشک معالج

  فرم درخواست بررسی case series -case report- pilot studyدر کمیته اخلاق دانشگاه

  رضایتنامه طرحهای غیرکارآزمایی بالینی

  راهنمای ثبت case report، case series , pilot studyدر سامانه پژوهان

  "دستورالعمل نحوه استفاده از افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برای محققین خارج از دانشگاه"

  مصوبه کمیته اخلاق در مورد گزارشات مشابهت یابی شده پایان نامه ها و مقالات منتج از پایان نامه

تماس با ما

سبزوار m.mashkani1360@gmail.com  051-44018117
کاربران آنلاین بازدید در روز جاری بازدید در ماه جاری بازدید تا به امروز
طراحي و توسعه توسط شرکت بهسان    نسخه: 14.7.0