فراخوان پذیرش طرح های کاربردی

اطلاعات کلی

15000007
فراخوان پذیرش طرح های کاربردی
معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در راستاي هدفمند سازي پژوهش هاي کاربردي آمادگي خود را براي پذيرش پروپوزال طرح هاي تحقيقاتي در زمينه هاي زير اعلام مي دارد. اعضاي هيات علمي و محققان غير هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار مي توانند پروپوزال هاي پيشنهادي خود را بدون تعهد مقاله از طريق سامانه پژوهان ثبت و با رعايت نکات ذکر شده ارسال نمايند.
1400/08/29

پیوست ها
نام فایلاندازه فایلتاریخ درج فایل پیوستدفعات دانلودنوع پیوستعنوان پیوستLabel for table = attachment column = acomment not foundدانلود
Call for applications.doc108K1400/09/17   11:44:4783---دانلود

اطلاعات تفصیلی

آیتم اطلاعات تفضیلیمتن
ركوردي يافت نشد