اشتراک گذاری بافت و مواد بیولوژیک حیوانات در طرحهای مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی

اطلاعات کلی

15000003
اشتراک گذاری بافت و مواد بیولوژیک حیوانات در طرحهای مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی
به اطلاع کليه پژوهشگراني که در حوزه حيوانات آزمايشگاهي فعاليت پژوهشي دارند، ميرساند که ليست طرحهاي مرتبط با حيوانات آزمايشگاهي در آدرس http://cmrc.medsab.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=10856 ( مرکز تحقيقات سلولي مولکولي) قابل مشاهده مي باشد. ادامه خبر در پيوست
1399/07/20

پیوست ها
نام فایلاندازه فایلتاریخ درج فایل پیوستدفعات دانلودنوع پیوستعنوان پیوستLabel for table = attachment column = acomment not foundدانلود
eshtrak gozari baft va mavad biologik heivanat dar tarhae mortabet ba heivanat azmaieshgahi.pdf401K1399/07/20   14:37:2672---اشتراک گذاری بافت و مواد بیولوژیک حیوانات در طرحهای مرتبط با حیوانات آزمایشگاهیدانلود

اطلاعات تفصیلی

آیتم اطلاعات تفضیلیمتن
ركوردي يافت نشد