جستجو

 پژوهشگران
 طرح ها/پروژه ها
 طرح های خاتمه یافته
 ترجمان دانش
 طرح های ارائه شده از سایر دانشگاه ها و موسسات
 طرح های با موضوع کرونا
 طرح های ثبت
 طرح های کوهورت
 رسانه هاي منتج از طرح
 طرح هاي فناورانه
 مقالات چاپ شده
 مقالات ارائه شده
 کتاب ها
 پایان نامه ها
 شوراها
 اخبار پژوهشی

مستندات

اولويتهاي پژوهشي دانشگاه و فلوچارتهاي راهنما

 • ساير

  اولویت های پژوهشی دانشگاه

  اولویت پژوهشی در سال 1400

  فلوچارت تصویب طرح و پایان نامه در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

  فلوچارت تصویب طرح و پایان نامه در کمیته اخلاق

  فلوچارت نظارت اخلاقی بر اجرای طرح و پایان نامه

  فلوچارت صدور معرفی نامه و عقد قرارداد طرح تحقیقاتی

  فلوچارت تصویب پروپوزال تحقیقاتی ارجاعی از سایر دانشگاه ها

مستندات پژوهشي (راهنما و فرم ها)

 • ساير

  راهنمای ورود به سامانه پژوهان

  راهنمای ثبت مقاله‌های ارائه شده در همایش‌های داخلی یا خارجی

  راهنمای ثبت مقاله‌های چاپ شده در نشریه‌های معتبر داخلی یا خارجی

  راهنمای کاربران ستادی سامانه پژوهان

  راهنمای داوران

  راهنمای اخلاقی پژوهش با سلول های بنیادی

  راهنمای اخلاقی پژوهش بر HIV

  راهنمای اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانی

  راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و رویان

  راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروههای آسیبپذیر

  راهنمای اخلاقی پژوهشهای ژنتیک پزشکی

  راهنمای اخلاقی کارآزماییهای بالینی

  راهنمای عمومی 31 گانه اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی

  رضایتنامه طرحهای کارآزمایی بالینی

  گزارش ناظر طرحهای کار با حیوانات آزمایشگاهی

  فرم گزارش ناظر از نحوه رعایت اصول اخلاقی درطی مراحل انجام کار طرح تحقیقاتی

  فرم درخواست بررسی طرح در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

  فرم تفاهم نامه طرح های مشترک 1400

  فرم خبر ترجمان دانش

  فرم گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی

  فلوچارت بررسی طرح های تحقیقاتی

  فلوچارت تصویب پایان نامه ها

  فرم درخواست واگذاری مسئولیت قرارداد طرح تحقیقاتی

  راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی

  نمونه هایی از متن خبر ترجمان

  نامه تایید گزارش طرح توسط ناظر

  راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلولهای بنیادی و پزشکی باز ساختی

  موافقت نامه پزشک معالج

  فرم درخواست بررسی case series -case report- pilot studyدر کمیته اخلاق دانشگاه

  رضایتنامه طرحهای غیرکارآزمایی بالینی

  راهنمای ثبت case report، case series , pilot studyدر سامانه پژوهان

  "دستورالعمل نحوه استفاده از افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برای محققین خارج از دانشگاه"

  مصوبه کمیته اخلاق در مورد گزارشات مشابهت یابی شده پایان نامه ها و مقالات منتج از پایان نامه

  فرم گزارش نهایی طرح

  فرم ویژگیهای کتاب تالیفی و پیشنهاد چاپ کتاب تالیفی/ ترجمه

  اظهارنامه و درخواست چاپ کتاب تالیفی/ترجمه

  فرم درخواست بررسی طرح نامه پژوهشی یا پایان نامه مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی

  فرم درخواست مجوز کار با حیوانات آزمایشگاهی

  شیوه بررسی درخواست مجوز کار با حیوانات آزمایشگاهی

  راهنمای ثبت طرح /پایان نامه جدید

  راهنمای ثبت گزارش/مقاله

تماس با ما

سبزوار m.mashkani1360@gmail.com  051-44018117
کاربران آنلاین بازدید در روز جاری بازدید در ماه جاری بازدید تا به امروز
طراحي و توسعه توسط شرکت بهسان    نسخه: 14.7.0